کلیک بکە بۆ بینینی فۆرمی داوا کردنی کار

image

English

کلیک بکە بۆ پڕ کردنەوی سی ڤی

داواکردنی کاری مامۆستایەتی

فۆرمی داواکردنی کاری مامۆستایەتی